Products
Udenregions raporteringsværktøj

Udenregions rapporteringsværktøj er et system der gør det muligt at danne sig et præcist overblik over udenregionspatienter og deres indlæggelsesforløb. Derudover gør systemet det muligt at spare tid da nogle administrative funktioner så som servicebreve til fritvalgspatienter og kørelsesbestillinger kan klares af systemet.

Systemet indeholder bla. følgende funktioner:

  • › opslag til Indenrigsministeriets CPR register hvor navn, adresse, kommunekode etc. automatisk hentes, når CPR nummeret på patienten indtastes.
  • › henvisninger og diagnoser er også tilgængelige for brugeren når CPR-nummeret er indtastet. Det samme gælder nuværende og tidligere adresse samt andre records på personen
Copyright © 2014 LANGTVED DATA A/S. All rights reserved.