Products
HDL

HDL (Hæmodiagnostisk Laboratorium) databasen er et ”laboratorie management system” designet for kliniske afdelinger på hospitaler til at håndtere patient data samt de analyser laboratoriet udfører på patient materiale. Systemet håndterer endvidere udskrivning af labels til brug for prøve-rør og protokoller til opsætning af eksperimenter. Klinikere kan gennemse resultaterne i databasen og skrive konklusioner der efterfølgende kan udskrives i en rapport. Analysemotoder som flowcytometri og Real-Time kvantitativ PCR er supporteret af systemet.

Læs om implementeringen af nyt laboratoriesystem (HDL) på Hæmodiagnostisk laboratorium på Århus Universitetshospital.

HVAD UNDERSTØTTER HDL?
Eksempel på en registration.

Når prøver ankommer, registreres patienten i system, hvis vedkommende ikke allerede er oprettet. Ved oprettelsen benyttes i CPR registeret. De rå prøver registreres og der tilknyttes et prøve id. Prøvematerialet (Blod, knoglemarv etc.) registreres samt rekvirenden.

IHL

På det underliggende niveau registreres afledte prøver som for eksempel mRNA / cDNA oprensninger fra den rå prøve og prøveid bliver suffixet med bogstavskoden den afledte type. Der findes også felter for koncentration og prøvekvalitet. Disse felter er ikke faste og kan redigeresaf alle brugere. Man kan indikere om en prøve er afledt af en anden prøve, for eksempel om cDNA kommer fra en mRNA prøve.

IHL

På denne måde kan alle tilstande og ændringer på prøver spores og alle prøver har et unikt ID som kan refereres i den efterfølgende analyse.


Flowcytometri.

Resulterende data for svarene gemmes under patienten sammen med anden relevant information fra prøven. Billeder fra flowcytometri programmellet klippes og klistres direkte ind i databasen.

IHL

Her er forskellige prøve materialer med til at komplettere svaret som vist her, og prøverne vælges ved reference til prøve tabellen. En beskrivelse af analysen kan også skrives her.

Antistofblandingerne, som bruges til at farve cellerne er grupperet i paneler og disse er bundet til den prøve der blev farvet. Fra antistofblandingerne beskrives forskellige cellepopulationer ved hjælp af den farvning som ses i bunden af billedet. Alle opslag er forbundne så kun de relevante valgmuligheder vises.

IHLReal-time PCR.

Et andet aspekt af systemet er muligheden for at registrere data fra real-time PCR analyser. Kun de rå data gemmes og resultaterne calculeres på rapporteringstidspunktet. Data kan importeres direkte fra PCR-instrumentet via import modulet i LDB Desktop og filnavnet gemmes så sporbarheden fastholdes. Prøven vælges fra prøve tabellen. Dere er to måder at kvantificere udtryk. Den ene er at referere til en diagnostisk prøve og den anden er at referere til et sæt standard kurver.

IHL

I bunden vises individuelle punkter med indikation af primer/target genet og den tilsvarende multiplikationsfaktor. For standard kurven vises også kvantiteten.Freezer.

Databasen har også et fryser katalog som indeholderlokationerne for de forskellige prøver og afledte prøver i fryseren.

IHLSvartyper.

De følgende er nogle eksempler på svartyper, der genereres af systemet.
Flowcytometri:

IHL

q-PCR:

IHL

For mere information click here

Copyright © 2014 LANGTVED DATA A/S. All rights reserved.