Products
Neobase

NeoBase er en klinisk database til elektronisk registrering og kvalitetssikring af behandling af for tidligt fødte børn. Den er installeret på 8 danske sygehuse. Der lere afdelinger, som gerne vil have konsolideret deres data på regionsplan. I forbindelse med konsolideringen er der også udarbejdet en mere moderne datamodel.

Copyright © 2014 LANGTVED DATA A/S. All rights reserved.