Products

LDB suite består af følgende to programmer: LDB Desktop and LDB Server

LDB Desktop

Næsten alle systemer, der fremstilles af Langtved Data A/S, er udviklet ud fra LDB Desktop, som er generisk programmel, som understøtter et meget bredt spektrum af datamodeller. Dette har gjort udviklingsarbejdet kort, effektivt og billigt. LDB Desktop er Langtved Datas eget produkt og indeholder en række faciliteter:

 • › Rapportgenerator til ad-hoc rapportering
 • › Værktøjer til hurtig fremstilling af parametriserede faste rapporter
 • › Database designer, som sætter kvalificeret personale i stand til selv at definere databaser
 • › Styret adgang til databasen fra SPSS og andre statistikværktøjer.
 • › Værktøj til automatisk fremsendelse af e-mail og web-baserede rapporter.
 • › Værktøj til generering/gemning af PDF-baserede rapporter.
 • › Værktøj til udveksling af data mellem databaser v. h. a. webservices
 • › Understøttelse af billeder
 • › Biostatistik, herunder Kaplan-Meier overlevelsesfunktioner

LDB Desktop er under konstant videreudvikling. Der arbejdes på projekter for generiske faciliteter for følgende:

 • › Elektronisk Patient Journal (EPJ) sammenkobling
 • › Internt arkiv til historiske rapporter (svar)
 • › Afdelingsopdelte data med adgang fra andre afdelinger
 • › Validering af brugere ved hjælp af eksterne kilder
 • › Lagring af enhver dokumenttype i databasen
LDB Desktop 9.4

LDB Desktop version 9.4 er en ny og forbedret udgave af LDB Desktop, hvor database objekter kan tilgås på samme måde som brugers egne data. Det betyder, at bruger har mulighed for selv at udvikle rapporter, grafik, use-cases (databrowser). Data og metadata (data om data) er organiseret i multiple træer.

Brugerrettigheder er stærkt forbedret fra den forrige version. Det er muligt at lægge individuelle adgangsrettigheder på alle klasser (f. eks. rapporter generelt) , objekter (f. eks. individuelle rapporter) og på enkelt felter (f. eks. CPR nummer).

I LDB Desktop version 9 arbejdes med adskillige træer, der giver udvidede muligheder for rapportdefinitioner i et rapporttræ, grafter i et graftræ og databrowserforespørgsler i et databrowsertræ.

Graf modulet er forbedret så graferne kan benyttet online og som del af en rapport. Grafegenskaberne kan defineres af brugeren og gemmes.

Databrowseren er blevet opdateret med det formål at gøre det nemt at tilpasse LDB Desktop til individuelle brugersituationer. Det er nu muligt at arbejde med genveje til andre data samt flere samtidige forespørgsler.

Ad Hoc rapportgeneratoren kan benyttes til at lave forespørgsler, som efterfølgende kan implementeres i databrowseren. Dette kan benyttet til at finde relevante emner for den pågældende arbejdssituation.

Brugerrettighederne er blevet defineret, så data kan knyttet til enkelte brugere eller brugergrupper. Rettighedere er hierarkiske og omfatter læsning, skrivning og sletning. Dette kan benyttet til at bruge LDB Desktop til afdelinger, hvor personalet enten ikke må have adgang eller kun have begrænset adgang til hinandens data.

Copyright © 2014 LANGTVED DATA A/S. All rights reserved.