Products
Allergen

Videncenter for Allergi er kontaktfladen til den løbende udvikling af den snart landsdækkende database Allergen. Her opsamles informationer i forbindelse med behandlingsforløb af kontaktallergi. Databasen bygger på data fra tidligere systemer og dækker derfor snart 30 års indsamling og forskning i allergi.

Læs mere om vores samarbejde i case: om udviklingen af Allergen DB

Allergen omfatter data indsamlet fra lappe-test foretaget på specialafdelingerne eller hos én af landets speciallæger. Data-sættet følger patienten fra første kontakt med læge, diagnose og patientinformation. Den overholder de gældende europæiske standarder og er et værdifuldt redskab til kortlægningen af allergi i forskellige erhvervssegmenter eller geografiske områder. Langtved Data har tillige udviklet et program, Export Allergi, som exporterer data der bruges i det internationale samarbejde mellem lignende europæiske kliniske databaser ESSCA.

Vi har også udviklet en sikker web applikation med brug af NEMID til vejledning og monitorering af eksem. Applikation implementerer et antal nye ideer indenfor telemedicin. Patienten kan således indlæse billeder, beskrivelser og kommentarer om forløbet af sygdommen, og forløbet kan ses på en tidslinie. Dette kan resultere i bedre service for patienterne og besparelser fordi antallet af ressourceforbrugende ambulante besøg kan reduceres. Som en del af opgaven vil Langtved Data A/S drive databasen over en perioden. Applikationen hedder HudRask. Den blev designed og udviklet på mindre end 3 månder på grund af godt teamwork mellem web-designer, kunde og os.

Copyright © 2014 LANGTVED DATA A/S. All rights reserved.